Kielet

Asiakas- ja markkinointirekisteriseloste

Verkkokauppamme on auki!

Tutustu valikoimaan.

Tietosuojaseloste

Henkilötietolaki (523/1999) 10 § ja 24 § EU:n yleinen tietosuoja-asetus 2016/679

1. Rekisterinpitäjä

Kotipellon puutarha Oy
Y-tunnus 2867721-6
Nutturlantie 153
21270 Nousiainen
FINLAND

puh. 040 573 6536 kotipellonpuutarha@mimis.fi

2. Rekisterin nimi

Asiakas- ja markkinointirekisteri

3. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Sanna Honkanen
Nutturlantie 153
21270 Nousiainen
FINLAND

puh. 040 586 2603 sanna.honkanen@mimis.fi

4. Rekisterin käyttötarkoitus

Asiakas- ja markkinointirekisteri on perustettu Kotipellon puutarhan asiakassuhteiden hoitamiseksi. Rekisteriin kerätään tietoja, jotka ovat tarpeen asiakassuhteen hoitamiseksi ja ylläpitämiseksi. Rekisterin kautta toimitetaan myös uutiskirjeitä ja hallinnoidaan kampanjoita.

Käsittely perustuu asiakassuhteen hoitamiseen, rekisteröidyn suostumukseen tai rekisterinpitäjän oikeutettujen etujen toteuttamiseen.

5. Rekisterin tietosisältö

1. Yritysasiakkaat:
Yrityksen nimi, Y-tunnus, toimitusosoite, laskutusosoite, maksuehto, yhteyshenkilön nimi, puhelinnumero ja sähköpostiosoite

2. Yksityisasiakkaat
Nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite

3. Muut asiakastiedot:
Toimitukset, laskutus, reklamaatiot, alennukset ja muut kaupalliset tiedot

6. Tietolähteet

Kotipellon puutarha saa talletettavat tiedot pääsääntöisesti rekisteröidyiltä itseltään ja omassa toiminnassaan.

Rekisterin tietoja kerätään asiakassuhteen elinkaaren eri vaiheissa.

7. Tietojen luovutus ja siirto

Henkilötietoja voidaan luovuttaa kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön niin velvoittaessa.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Kotipellon puutarhan uutiskirjeiden yhteystietokanta sijaitsee palvelimella, jonka omistaa Yhdysvaltalainen yritys. Tämä yritys on liittynyt Privacy Shield -järjestelmään, ja täyttää siksi EU:n komission kriteerit tietojen siirtämiselle.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

1. Manuaalinen aineisto:
Henkilötiedot sijaitsevat lukituissa tiloissa, joihin asiattomilta on pääsy kielletty. Ainoastaan yksilöidyillä Kotipellon puutarhan nimeämillä henkilöillä on pääsy rekisterin sisältämiin tietoihin. Tietoja käsitteleviä henkilöitä sitoo salassapitovelvollisuus.

2. ATK:lla käsiteltävät tiedot:
Rekisteriin liittyvät tiedot on suojattu palomuureilla, salasanoilla ja muilla teknisillä keinoilla ulkoisia tietomurtoja vastaan.

10. Tarkastus- ja korjausoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus milloin tahansa kieltää tietojensa käsittely suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia varten.

HetiL 29 ja 30 §:n mukaan rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisterissä olevat tietonsa ja vaatia virheellisen tiedon korjausta. Pyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

11. Siirto ja kielto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus saada häntä koskevat henkilötiedot, jotka hän on toimittanut rekisterinpitäjälle, jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa, jos käsittely perustuu suostumukseen tai sopimukseen, ja käsittely suoritetaan automaattisesti. Rekisteröidyllä on EU:n tietosuoja-asetuksen 18 artiklan mukainen oikeus tietojen käsittelyn rajoittamiseen. Siirto- ja kielto-oikeus astuvat voimaan 25.5.2018.

12. Tietojen poistaminen

Rekisteriin kirjattavat henkilötiedot katselmoidaan säännöllisesti ja tiedot poistetaan asianmukaisesti kun niiden säilyttämiselle ei ole laillista käsittelyperustetta.

Rekisteröidyllä on oikeus saada tietonsa poistetuksi rekisteristä. Poistopyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.